Har du rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og ønsker å begynne på kurs, må du komme til Asker voksenopplæring for å søke. Du må ta med deg legitimasjon og dokumentasjon fra tuberkulosekontroll. Kontakt oss for å gjøre en avtale om når du skal komme.

Hvor foregår opplæringen?

Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap foregår ved Folkeuniversitetet Sør-Øst avdeling, Asker. På nettsidene deres finner du også informasjon om kursene.

Les mer om hvem som har rett og/eller plikt til norskopplæring.

Prøve i norsk og samfunnskunnskap

Alle som fikk rett og plikt etter 1. september 2013, skal ta avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap. Personer med rett og plikt meldes opp til prøvene gjennom kommunen. Dersom du bare har plikt til opplæring, kan du velge om du vil ta prøven. Plikt-deltakere som ønsker å ta prøven må melde seg på og betale for prøven selv.

Mer informasjon og påmelding til norskprøven.

Mer informasjon og påmelding til samfunnskunnskapsprøven

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Dersom du har bestått norskprøve på minimum nivå A2, kan du søke om fritak fra plikten til norskopplæring. Du søker voksenopplæringen om fritak, og du må ha med deg originale prøvebevis og legitimasjon. Kontakt oss for å gjøre en avtale om når du skal komme.