Voksne som søker om inntak til videregående skole, og som ikke kan dokumentere 9-årig grunnopplæring fra hjemlandet, kan søke kommunen om å bli realkompetansevurdert.

Ønsker du å søke om realkompetansevurdering, blir du kalt inn til kartlegging og en samtale hvor du får informasjon om hva som kreves for å få godkjent realkompetansen.