Voksne som søker om inntak til videregående skole, og som ikke kan dokumentere 9-årig grunnopplæring fra hjemlandet, kan søke kommunen om å bli realkompetansevurdert.

Realkompetansevurderingen blir foretatt i de fagene som kreves for at den voksne skal kunne få vitnemål fra grunnskoleopplæringen. For å få godkjent et fag, må den voksnes kompetanse være likeverdig med den samlede kompetansen etter læreplanen for 10. trinn. Kompetansen i faget må tilsvare minimum karakteren 2.

Ønsker du å søke om realkompetansevurdering, blir du kalt inn til kartlegging og en samtale hvor du får informasjon om hva som kreves for å få godkjent realkompetansen. Kontakt oss dersom du ønsker å søke.