Tidsplan for gjennomføring av skriftlig eksamen 2015

 Onsdag 13. mai:

  • Opplysning om trekkfag kl. 09.00

 Mandag 18. mai: 

  • Forberedelse til eksamen i engelsk

 Tirsdag 19. mai: 

  • Eksamen i engelsk

 Onsdag 20. mai:

  • Eksamen i matematikk
  • Forberedelse til eksamen i norsk

Torsdag 21. mai:

  • Eksamen i norsk

For flere detaljer se Utdanningsdirektoratets side.

Avgangselevene blir trukket ut til både skriftlig og muntlig eksamen.

Når elevene ikke er opptatt med forberedelser eller gjennomføring av eksamen, har de alternative aktiviteter på skolen eller arbeidsoppgaver som løses hjemme.

Alle elever bruker PC under eksamensbesvarelsen.

Elever med allergi eller andre kroniske sykdommer kan søke om utvidet tid. Søknad med legeerklæring rettes til rektor i god tid før eksamen.

Skriftlig eksamen er lik for alle landets grunnskoler, og er organisert fra sentralt hold. Eksamensperioden strekker seg fra 13. til 27. mai. I skriftlig eksamen blir elevene trukket ut til et av følgende fag: 

Matematikk

Ny eksamensordning i 2015. For eksamen i grunnskolen innføres det nye minstekrav til digitale verktøy på datamaskin, men eksamensordningen blir som tidligere. Del 1 (2 timer) er uten hjelpemidler. Del 2 (3 timer) gjennomføres som papirbasert eksamen. Elevene må likevel ha datamaskin, påkrevd programvare og utskriftsmuligheter under hele del 2 av eksamen. Papirbasert eksamen krever bruk av digitale verktøy på datamaskin. For mer informasjon se Utdanningsdirektoratets side. 

Norsk

Eksamen arrangeres over to dager. Begge dager forberedes med en ressurs på internett. Denne gjøres tilgjengelig for elevene dagen før hovedmålseksamen. Elever med fritak for vurdering i sidemål, skriver på hovedmål begge dager. Sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk er en prøve i tekstkompetanse. Elevene skal lese og vise at de forstår ulike tekster og selv produsere tekster skriftlig. Eksamen består altså av to deler, en del med oppgaver ut fra vedlagt tekst og en del med oppgaver til valg.

Engelsk

Eksamen forberedes med en ressurs på internett, denne gjøres tilgjengelig for elevene dagen før eksamen.

Vitnemålsutdeling

Utdeling av vitnemål skjer i juni - nærmere beskjed om tid og sted vil bli gitt i god tid.