Variasjon og mangfold

Alle SFO-ene i kommunen driver sin virksomhet utfra en felles plattform, men det er gitt rom for lokale forskjeller. På Billingstad ønsker vi å markere at SFO-tiden er barnas fritid.

Vi organiserer ikke barna i tidsfaste aktiviteter, men vi gir tilbud som de selv velger om de vil delta i. Oftest kommer disse tilbudene som resultat av barnas oppfordringer, ideer og ønsker. Vi har derfor stor aktivitet i gang ute og inne med kreativ og spontan lek i idrett, forming og noe musikk.

Tilbudet i SFO skiller seg fra den læreplanstyrte virksomheten i skolen. Barna skal tilbys variasjon og mangfold i lek og andre gjøremål. Det legges vekt på barnas mulighet til å utvikle evnen til selvstendighet og til å ta ansvar for seg selv og sine egne valg. De må kunne pendle mellom innordning, utprøving og medbestemmelse. Asker kommune har vedtatt denne målsettingen for SFO i vår kommune og sier videre: Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud om opphold og tilhørighet før og etter skoletid for barn i 1.-4.klasse. Behovet for tilsyn, omsorg og trygghet ivaretas ut fra individuelle og lokale forhold.

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Organisering

SFO er organisert slik at den er tilpasset barnas fritid, barnas alder og modningsnivå og det enkelte barns behov. Alle SFO-ene i kommunen driver sin virksomhet utfra felles plattform, men er gitt rom til å ha lokale forskjeller. Her hos oss ønsker vi å markere at SFO-tiden er barnas fritid. Vi organiserer ikke barna i tidsfaste aktiviteter, men vi gir tilbud som de selv velger om de vil delta i. Oftest kommer disse tilbudene som resultat av barnas oppfordringer, ideer og ønsker. Vi har derfor stor aktivitet i gang ute og inne med kreativ og spontan lek i idrett, forming og noe musikk.

SFO holder åpent fra kl. 07.30 til skolestart og til kl. 17.00 etter skoleslutt hver skoledag. I ferier (unntatt i juleferien, påskeferien og hele juli måned ) har vi åpent hele dagen, kl. 07.30 til kl. 17.00, også på planleggingsdagene. Hjemmene velger å delta 3, 4 eller 5 dager per uke i ordningen. Søknadsskjema og orientering om vilkår, kostnader og daglige rutiner fås på skolen eller her på nettsidene.

Vi ansatte søker å:

  • utvikle oss selv og ordningen vår slik at barna kan få frihet og tilbud nok til å bli trygge på seg selv gjennom styrket selvtillit.
  • gi barna nærhet og et sunt voksenbilde mens vi er i foreldrenes sted,
  • være tydelig og ikke nølende. Grensesetting fra voksnes side og fra barna seg i mellom gir forutsigbarhet og trygghet.
  • åpne for individuell utfoldelse og samspill med andre, der barna lærer seg kreative, konkrete ferdigheter og sosiale spilleregler. Dette er viktige ledd i selvstendighets- og trygghetsprosessen.

Frihet under ansvar

Gi og få, dele og få ha alene, være sammen og få være for seg selv, delta i livlig lydmiljø eller få være på et stille sted, være aktiv eller gjerne kjede seg litt også av og til, få velge det meste selv, men følge fellesreglene: Alt dette gir frihet under ansvar, slik vi ønsker det hos oss.

Samarbeid med hjemmet

Vi ønsker et nært samarbeid med hjemmene. Foreldrene kan være en stor ressurs for SFO med tilbakemeldinger, spesielle interesser og kunnskaper vi erfaringsmessig har høstet rikelig av. Velkommen med i arbeidet rundt barna våre!