Vår barneskole har 372 elever. 200 av skolens elever går på SFO.

Våre satsningsområder er:

  • PALS som står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling
  • Lese-/skriveopplæring (SOL) 
  • Vurdering
  • Uteskolemetodikk
  • Trivselslederprogram
  • Elevmedvirkning, foreldreinvolvering og tilpasset opplæring