PALS

PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling.

Skoleåret 2011-2012 startet Blakstad skole med denne skoleomfattende modellen for å styrke barns sosiale kompetanse og forebygge atferdsvansker i skolen. Hos oss har vi tre skoleomfattende forventninger som alle ved skolen kjenner til: 

  • Respekt
  • Ansvar
  • Omtanke

Dette er skolens hovedregler og gjelder på alle skolens områder. Alle elever og ansatte skal vite hvilken atferd vi vil ha hos oss og derfor øves dette systematisk på gjennom skoleåret. PALS vektlegger positiv involvering og oppmuntring, og det gis forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.

TRIVSELSLEDERE

Skoleåret 2013-2014 meldte vi oss på «Trivselslederprogrammet». Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram hvor mobbefrie trivselsledere på hvert trinn legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. På skolen vår har vi flotte uteområder som brukes til aktiv lek og bevegelse. Trivselslederne har bidratt til at enda flere barn får gode opplevelser i friminuttene.

ELEVMEGLING

Elevene på 7. trinn får grundig opplæring i konflikthåndtering. Hver vår er det en søknadsprosess om å få bli elevmeglere. Meglerne tar hånd om konflikter mellom elever. Konflikter av mer alvorlig karakter bringes videre til kontaktlærere og skolens ledelse. Opplæringen og oppfølgingen av elevmeglerne gjennomføres av en erfaren skoleassistent.

ELEVUNDERSØKELSEN

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse gjennomføres på 6. og 7. trinn. Skolen har gjennom flere år hatt svært gode resultater.