Direkte telefon til SFO er 66 78 68 20. Får du ikke svar når du ringer, er det fordi vi er opptatt med barna.

Basene

Morgen-SFO 2. etasje på Hovedbasen

 • Base 1: 2. etasje inne på 1. trinn
 • Venus: 2. etasje
 • Jupiter: 2. etasje
 • Mars: 2. etasje

SFO barna som går på 1. trinn har sin base i sine klasserom, og kalles base 1.
Barna på 2.-4. trinn er delt inn i aldersblandet grupper, kalt Jupiter, Venus og Mars. De holder til på SFO hovedbasen, 2. trinns rommene og musikkrommet. Blir det færre barn på basene utover skoleåret, må en regne med at basene slås sammen. 

Vi har morgen-SFO inne på hovedbasen fra kl. 07.30-08.30. Fra kl. 08.15 går alle 1.-4. klasse elever ut og lufter seg før skolen starter.

Når SFO begynner igjen etter skoledagen, er vi ute til rundt 14.30/15.00 – avhengig av vær. Ute har vi flere sandkasser, huskestativ, fotballbaner, ballbinge, masse sparkesykler og en flott skog å utforske.

Måltider på SFO

Barna spiser i hovedsak ute. Vi har buffet hver dag fra 13.30-14.00. Måltidet erstatter ikke familiens middag, det er et lett måltid. Vi serverer varm mat 2 ganger i uken og kald mat 3 ganger i uken.

Et godt lekemiljø og mulighet for barna til å finne venner

Skolefritidsordningen skal:

 • Skape et miljø der hvert barn opplever omsorg og trygghet.
 • Fremme utviklingen av barnas sosiale ferdigheter og samhandlingen mellom barna og mellom barn og voksne.
 • Preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
 • Stimulere barna til å ta ansvar for seg selv, hverandre og for felles oppgaver.
 • Være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.
 • Være åpen og tilgjengelig for foreldremedvirkning.

Forventninger til hjemmet:

 • Skriftlige beskjeder fra foresatte (gå hjem tider, endring av turnus, henting av andre enn foresatte etc). 
 • Barna må ha klær for allslags vær og vind.
 • Ekstra klesskift som er godt merket. 
 • Barna må ha innesko. 
 • SFO er ikke ansvarlig for ting barna tar med hjemmefra.
 • Barna skal være hentet innen kl. 17.00. 
 • Barna skal rydde opp etter seg før de går. 
 • Vær snare med å gi beskjed til styrer/baseleder ved problemer av noe slag.

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Kontakt

Åpningstider

Alle skoledager fra kl. 0730 - 1700

Telefon

66 78 68 20

E-post

Blakstad.skole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Gudolf Blakstadsvei 67

Postadresse

1386 Asker

Kristina Hem Wiken

SFO-leder
khemwik@asker.kommune.no
Tlf: 66 78 68 21