Første skoledag på Bondi er 20. august klokken 10.00 for 2. til 7. trinn og klokken 12.00 for 1. trinn. Oppmøte i skolegården for alle. Skoledagen slutter som oppsatt i timeplanen for de enkelte trinn.
Velkommen til nytt skoleår.

Bondi skole
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Bondi skole er en tre parallell  barneskole som utmerker seg ved å være en moderne skole med lyse baser/klasserom og gode arbeidsforhold for elever og ansatte. Vi er en  PALS-skole, og har vært det siden 2011.

Bondi skole sin visjon er "et godt sted å være og et godt sted å lære".

Kontakt

Telefon

66 76 19 20

E-post

bondi.skole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Eddas vei 3
1386 Asker

Øvrig kontaktinformasjon

Lærere

Hvert trinn har sine kontaktlærere som kan nås via itslearning. Her finner du også arbeidsplaner og informasjon knyttet til trinnene.