Bondi skole er en barneskole som utmerker seg ved å være en moderne skole med lyse baser/klasserom og gode arbeidsforhold for elever og ansatte. Den "nye" Bondi skole ble ferdigbygget i 2011. Vi er en sentrumsnær skole i gangavstand til Asker sentrum, Asker stasjon og idrettsanleggene på Risenga. Bondi skole har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi er en  PALS-skole, og har vært det siden 2011. Vi har høye forventninger til ansatte, elever og foreldre om at alle skal oppleve å bli sett og bemerket for de styrker man besitter. Skolen har fokus på god faglig læring, trivsel, sosial tilhørighet og trygghet.

Per i dag har Bondi ca. 440 elever hvorav 230 er på SFO. Vi har 58 ansatte som er tilknyttet trinnvise team. Høsten 2016 startet vi opp en velkomstklasse for ca. 20 elever. Ledelsen består av rektor, tre inspektører og SFO-leder.

Bondi skole sin visjon er "et godt sted å være og et godt sted å lære".