Bondi skole holder til i et flott moderne skolebygg. Vi flyttet inn i disse nye lokalene august 2011 og vi stortrives. Skolen er bygget for å kunne ta imot tre klasser på hvert trinn. Vi er ennå ikke så mange, så vi har god plass.

Lokalene er lyse og praktiske. Vi har god tilgang til forskjellige spesialrom og en stor gymsal. Skolen er velutstyrt med digitalt læringsutstyr. Alle klasserommene er utstyrt med projektor og digitale tavler. Vi har eget datarom og i tillegg har vi mange maskiner, både bærbare og stasjonære i hver base. Det er inspirerende!

Uteområdene er romslige, med muligheter for forskjellig fysisk aktivitet. Skolen ønsker å tilby elevene varierte arbeidsformer og tilpasset undervisning. Vi er gjerne ute både i naturen og ellers i nærmiljøet. Vi ønsker at elevene skal få lære gjennom å gjøre og erfare på tvers av trinn og alder, og i tråd med deres individuelle læringsstil. I tett samarbeid med foreldrene ønsker vi å skape trivsel og et godt sosialt miljø mellom elevene. Dette danner rammen og grunnlaget for god faglig læring.

Bondi skole er et godt sted å være - et godt sted å lære!