Bondi skole er en "PALS-skole". 

Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. Les mer om PALS på www.atferdssenteret.no

Bondi skole er med i "Trivselslederprogrammet".

Trivselsledernes oppgave er å være en som setter i gang aktiviteter for skolens elever i storefri og å være en som SER og inkluderer alle elever. Trivselslederne blir nominert av medelevene på sitt trinn, og man er Trivselsleder for et halvt år av gangen. Bondi skole har trivselsledere på 4.-7. trinn. Målet vårt med å være en del av Trivselslederprogrammet er økt aktivitet, økt trivsel og gladere elever! Mer informasjon finnes på http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/

itslearning

Alle skolene i Asker kommune bruker itslearning som informasjons- og læringsplattform. Vi på Bondi skole bruker itslearning aktivt. Hvert enkelt klassetrinn har sitt "klasserom" med informasjon som angår trinnet. Elevene våre finner ukeplaner, lekser og læringsstoff her og de kan gjøre og levere oppgaver på itslearning. itslearning brukes også til kommunikasjonen mellom skole og hjem, skole og SFO og til FAU-arbeid.