MOT-skole

Borgen ungdomsskole er en MOT-skole: Det betyr at vi systematisk med å skape robuste ungdommer og et trygt oppvekstmiljø. Elevene ved skolen har jevnlige MOT-økter der de tar opp ulike temaer og jobber med oppgaver som skal styrke dem i å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot i hverdagen. Det er tre MOT-lærere ved skolen som leder disse timene.

Allmøter

Allmøtene våre er gode sosiale og faglige møteplasser. 2-3 ganger i semesteret samles alle og viser fram faglige prosjekter og kulturelle innslag. Ved allsangen til slutt løfter taket seg! Allmøtene ledes av elevrådet og ved hvert allmøte trekkes noen fram som har utmerket seg. Vi har også jevnlige miljøkampanjer der vinnerne blir annonsert på allmøtet.

Mentorordning

Ved Borgen har vi mentorordning. Rundt 20 10.trinnselever bidrar første halvår har til en god faglig og sosial oppstart for 8.trinn. Det kan være ulike aktiviteter som turneringer, dansekurs, kunstverksted - de har også bistått med leksehjelp etter skoletid.  

Sonesamarbeid

Sonesamarbeidet i Borgen-sonen videreutvikles stadig, og fokus er helhetlig tilbud fra 0-18 år og gode overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Rektorene i sonen har jevnlige møter, og lærerne møter hverandre på tvers av skoleslag noen ganger i året.

Informasjon til hjemmene

Informasjon til foreldre og elever kommer i et eget oppstartshefte, dette ligger og på vår digitale læringsplattform, itslearning. Foreldre får jevnlig informasjon på gruppemail.