Realfag

Realfagene er i fokus på Borgen ungdomsskole. Asker kommune er en realfagskommune. Målet er å drive praktisk, variert og fremtidsrettet i realfagene.

På Borgen betyr satsingen at vi tilbyr faget matematikk fordypning som alternativ til andre fremmedspråk, vi har valgfag som er realfagrettede (forskning i praksis, teknologi i praksis, programmering). I tillegg har vi på 10.trinn et tverrfaglig prosjekt der vi samarbeider med lokalt næringsliv rundt et praktisk oppdrag. Matematikkseksjonen ved skolen jobber også med digital læringsledelse, blant annet prøver vi ut bruk av læringsvideoer i undervisningen. 

Fremtidsrettet undervisning


På borgen har vi elevens mestring i sentrum. Etter tre år med digital pilotering, søker vi på Borgen å utnytte mulighetene det digitale gir og sørge for at elevene får kompetanse for fremtiden. Vi arbeider derfor målrettet med å videreutvikle praktisk og digital metodikk.

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid er viktig på Borgen, og vi har faste tverrfaglige møter (TFS). I skolesonen samarbeider vi rundt kartleggingsarbeid og tidlig innsats.