• Læringsstrategier og skrivestrategier er fokusområder på Borgen ungdomsskole som i resten av Asker. I den statlige satsingen Ungdomstrinn i utvikling, har vi spesielt fokus på skriving og klasseledelse. 
  • Vi bruker SOL - et verktøy for å jobbe systematisk rundt observasjon og oppfølging av lesing. 
  • Tverrfaglig samarbeid er viktig på Borgen, og vi har faste tverrfaglige møter (TFS). I skolesonen samarbeider vi rundt kartleggingsarbeid og tidlig innsats. 

Borgen ungdomsskole er en MOT-skole. Det innebærer blant annet at vi har faste timer med MOT-lærere der elevene får ulike oppgaver som skal styrke sosial kompetanse.

Vi ønsker ungdommer som viser MOT til å ta egne valg!