Trygt og godt psykososialt læringsmiljø

PALS er skolens felles plattform for satsningen på et trygt og godt læringsmiljø under stikkordene ansvar, omsorg og respekt. Vi vet hvor viktig et godt psykososialt miljø er som utgangspunkt for et godt læringsmiljø, og er opptatt av at alle voksne, alle barn og alle foreldre i nærmiljøet skal bry seg om alt som foregår på og rundt skolen vår.

Drengsrud skole jobber kontinuerlig for å opprettholde et godt skolemiljø. Vi har nulltoleranse for mobbing!

Skolen har utarbeidet Mobbeplakaten og en plan for arbeidet med å forhindre mobbing og uønsket atferd. Dette må ha oppmerksomhet hver dag gjennom hele året og være en viktig del av trinnets arbeid.

Vi gjennomfører hvert år Elevundersøkelsen for elevene 5.-7. trinn.