Trivsel ved Drengsrud skole.

Vi har laget en trivselsplan for hvordan vi sammen sikrer et trygt og godt miljø ved skole. Vi har fokus på respekt - ansvar - omsorg.

Standarder for Asker-skolen

Les mer om disse standardene.

Trygt og godt psykososialt- og læringsmiljø

PALS er skolens felles plattform for satsningen på et trygt og godt læringsmiljø under stikkordene ansvar, omsorg og respekt. Vi vet hvor viktig et godt psykososialt miljø er som utgangspunkt for et godt læringsmiljø, og er opptatt av at alle voksne, alle barn og alle foreldre i nærmiljøet skal bry seg om alt som foregår på og rundt skolen vår.

VFL - Vurdering For Læring

Vurdering for læring er felles kommunal satsing. VFL har høyt fokus, og spesielt vurderingen som peker framover mot hvordan elev/foresatte og skole skal jobbe for at enkelteleven skal lykkes enda bedre. Vi jobber nå med underveisvurderingen, kriterier og mål.