Hagaløkka skole er fokusskole knyttet til  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Vi nyter godt av faglig hjelp, støtte og kompetanse fra senteret, samtidig som vi forplikter oss til å spre kompetanse til andre skoler og kommuner om opplæring av barn fra språklige minoriteter.