Gjennom arbeid med PALS (Positiv Anerkjennelse,  støttende Læringsmiljø og Samarbeid) ønsker skolen å utvikle og bygge et godt læringsmiljø for alle elevene, ansatte, ledelse og foresatte gjennom positiv samhandling og deltakelse. Vi vil utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse.

Vi ønsker å oppnå:

 • roligere og triveligere arbeidsmiljø i klassene
 • mer tid til læring
 • positive relasjoner mellom voksne og barn, og mellom elevene i klassen
 • tryggere barn, barn som er klare for å lære mer
 • bedre læringsmiljø som gir bedre læringsresultater

Vi har tre hovedregler for vårt arbeid:

 • Vise ansvar
 • Vise omsorg
 • Vise respekt

Skolen har utarbeidet ferdighetsmål/forventninger for elevene på de ulike arenaene på skolen (klasserommet, garderobene, fotballbanen, skoleveien, turer osv.)

Nedenfor vises ferdighetsmålene som er generelle for hele skolehverdagen:


På Hagaløkka viser jeg ansvar når jeg:

 • Møter presis på skolen om morgenen og til timene
 • Tar vare på skolens utstyr og materiell
 • Holder god orden og rydder etter meg
 • Holder meg innenfor skolens grenser
 • Lar mobiltelefon og lignende være avslått og lar den ligge i sekken
 • Kildesorterer avfall

På Hagaløkka viser jeg omsorg når jeg:

 • Snakker hyggelig til barn og voksne
 • Er positiv og hjelpsom
 • Hilse pent og høflig
 • Sier ifra til en voksen hvis jeg ser noen blir plaget eller trenger hjelp 

På Hagaløkka viser jeg respekt når jeg:

 • Følger beskjeder fra voksne
 • Bruker innestemme når jeg er inne
 • Rekker opp hånden og venter på tur
 • Holder armer og ben for meg selv
 • Lar andes ting være i fred
 • Samarbeider med alle
 • Godtar at vi er forskjellige og har ulike meninger