Skoleklubb

For å forberede nye 1, klassinger til skolestart, har  skolen siden januar 2015 gitt tilbud om skoleklubb. Alle barn som er innskrevet i 1. klasse inviteres sammen med sine foresatte til skolen en gang i måneden siste halvår før skolestart. Les mer om skoleklubben her. 

Workshops for foresatte på 1. trinn

Siden høsten 2015 har skolen invitert foresatte på 1. trinn til workshops to til tre ganger. Gjennom samlingene får foresatte gode ideer, veiledning og støtte til hjelp i barnas leksearbeid. Sammen med skoleklubben er dette også en arena der foresatte kan bygge relasjoner seg i mellom.

Overgangslærer for smidig overgang fra barnehage til skole

En barnehagelærer er ansatt både på skolen og i Borgensonen barnehager. Målsetningen med stillingen er å gjøre overgangen til skolen tryggere og mer forutsigbar for barna. 

Lese- og skriveopplæringen

Skolen jobber systematisk med lese- og skriveopplæringen. Vi har utarbeidet vår egen metodikk, Språkverkstedet, som manges skoler i Norge henvender seg til oss for å lære. 
Film om Språkverkstedet

Lese- og skriveveileder ved skolen

Skolen har egen lese- og skriveveileder.  Veilederen har oversikt over elevenes lese- og skriveutvikling fra 1.-7.trinn gjennom overvåking av kartleggingsprøver, og oppfølging av enkeltelever og grupper.  Veilederen tilbyr veiledning og kompetanseutvikling til de ansatte.

Skolen deltar i leseprosjektet På sporet i regi av Lesesenteret (UiS)

Dysleksivennlig skole

I Dysleksiforeningens begrunnelse for sertifiseringen står det blant annet: "Jeg har sjelden sett så positivt læringsmiljø som på denne skolen"
Les mer om Hagaløkka som dysleksivennlig skole her

Læringsmiljø

Hagaløkka skole jobber systematisk med læringsmiljøet. Skolen har blant annet egen miljøterapeut, og bruker verktøyene PALS og Trivselslederprogrammet. 

Artikler om Hagaløkkas arbeid med læringsmiljøet
Asker og Bærum Budstikke 5. april 2016 
Asker og Bærum Budstikke 11. mai 2018 

Pals – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

Hagaløkka skole er Pals-skole med følgende overordnede felles regler for samvær og læring: Vis ansvar - Vis omsorg - Vis respekt.

Trivselsledere

Trivselslederprogrammet gjennomføres ved hjelp av utvalgte elever i samarbeid med skolens miljøterapeut.  Mål: Varierte aktiviteter i friminuttet slik at elevene opplever trivsel og samhold.

Realfagsskole

Hagaløkka skole ble høsten 2015 pilotskole i Asker kommunes teknologi- og realfagssatsing. Skolen deltar i det nasjonale forskningsprosjektet 1+1
 Les mer om realfagssatsningen i Asker kommune.

Fokusskole

Hagaløkka skole er fokusskole knyttet til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Les mer om flerkulturell opplæring på Hagaløkka skole.

Velkomstklasse (VKK)

Skolen drifter kommunens velkomstgruppe for 4.-7. trinn. Nyankomne elever uten tilstrekkelig norskkunnskaper til å følge vanlig undervisning får opplæring i velkomstklasse på Hagaløkka i gjennomsnittlig ett år, uavhengig av hvor i Asker eleven er bosatt.

Tospråklige lærere / særskilt norskopplæring

Skolen har administrativt og faglig ansvar for kommunens tospråklige lærere, samt administrasjon og forvaltning av særskilt norskopplæring.