Basisfagene

  • Lese- og skriveopplæring i henhold til skolens lese- og skriveutviklingsplan - LOSO planen.  Språkverksted som metode er implementert på alle trinn.
  • SOL  - Skolen bruker SOL (systematisk observasjon av lesing) på alle trinn.
  • Realfagssatsing. 
  • Vurdering for læring /VFL)- kompetansebygging gjennom deltakelse i kommunal satsing.

Læringsmiljøet