Våre mål:

 • Skape et godt miljø for barn og voksne
 • Gi barna omsorg
 • Hjelpe barna til å finne venner
 • Ha et godt samarbeid med skolens personale - samarbeide om både barna og ulike aktiviteter
 • Tilby ulike aktiviteter uten kostnad for foreldrene
 • Godt foreldresamarbeid
 • Tilby sunt og variert kosthold

Organiserte aktiviteter som krever påmelding:

 • Bondegårdsaktiviteter
 • Danseskole
 • Hip Hop
 • Leksehjelp

Uorganiserte aktiviteter:

 • Formingsgrupper
 • Baking
 • Gymsal
 • "Frie aktiviteter": Spill, tegne, bygging med mer.

Les mer om SFO i Asker-skolen.