Heggedal barneskole tilhører Hovedgården skolesone og har elever fra 1. – 7. trinn. Skolen har i år 364 elever fordelt på syv trinn. 

Skolen har utarbeidet elevstandarder, voksenstandarder og foreldrestandarder.

Vi ønsker at hele skolens virksomhet skal være preget av troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt.

Alle elever, uansett bakgrunn og funksjonsnivå, skal oppleve tilhørighet og at de lykkes i hverdagen.

Heggedal skole skal utvikle elever med:

 • god sosial kompetanse
 • god faglig kunnskap         

Opplæringsmetodene skal preges av:

 • variasjon
 • mangfold
 • tilpassing til den enkelte elev 

Skolens mål er å utvikle den enkelte elev ved å ha fokus på:

 • tydelige mål for timene/øktene
 • oppsummering etter timer/økter
 • Ungt Entreprenørskap
 • felles utviklingssamtaleskjema
 • satsing på elevsamtalen
 • visningsmappe for alle
 • kursing av de voksne i læringsstrategier
 • trene opp elevens utholdenhet
 • trene på overgangene i økter, fra friminutt til time etc., med elevene
 • tilbakemeldinger til elevene faglig og sosialt
 • tilpasset opplæring blant annet gjennom veiledet lesing og skriving