Heggedal skole har hatt følgende presentasjoner for nye 1. klassinger på vårens foreldremøter: Presentasjon av skoleprogrammet, foreldremøte med informasjon fra fysioterapeut, SFO-leder og samarbeid skole-hjem, og informasjon om SFO.