Elevstandard ved Heggedal skole

 • Jeg er presis
 • Jeg viser god orden
 • Jeg viser god arbeidsro
 • Jeg viser god arbeidsinnsats
 • Jeg samarbeider godt med voksne
 • Jeg samarbeider godt med medelever
 • Jeg bruker ikke vold
 • Jeg plager ikke andre

Foreldrestandard ved Heggedal skole

(revidert i FAU høsten 2013 )

 • Vi sørger for at vårt barn møter presis til skolestart.
 • Vi sørger for at vårt barn møter uthvilt og har spist frokost før skolestart.

 • Vi sørger for at vårt barn har matpakke hver dag.

 • Vi sørger for at vårt barn har relevant utstyr til skoledagen som pennal, bøker, gymtøy, innesko, klær for all slags vær etc.

 • Vi er kjent med konsekvensene for brudd på elevstandard 1 og 2. Jfr skolens ordensregler

 • Vi holder oss oppdatert på It`s learning og leser barnets ukeplan.

 • Vi tar medansvar i skolen og støtter opp om skolens arbeid med læring ved å sørge for at barnet vårt har gode leksevaner.

 • Vi kjenner til skolens plan mot mobbing og bidrar aktivt til å bekjempe mobbing og fremme et godt sosialt miljø på skolen.

 • Vi tar opp uklarheter og spørsmål direkte med skolen.

 • Vi deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre relevante møter.