SFO er nå etablert i nyoppussede lokaler i Johan Drengsrudsvei 60, 1385 Asker. Her skal vi være de to neste årene. Nye rutiner er etablert, og vi jobber kontinuerlig med utformingen av SFO-dagen for å gi barna et så godt og innholdsrikt tilbud som mulig. Høsten 2016 er vi tilbake i Heggedal. Vi viser forøvrig til itslearning for annen og mer spesifikk informasjon.

For å komme i kontakt med skolefritidsordningen, gjelder følgende telefonnumre:

Leder Heidi Merete Johansen: 66 76 88 04
SFO-basene: 66 76 88 05
Sentralbord skole/SFO: 66 76 88 00

E-post: heidi.merete.johansen@asker.kommune.no

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Idretts-SFO - Heggedal skole 

Mestringsglede – Opplevelser – Vennskap - Engasjement

Idretts-SFO Heggedal skole startet høsten 2011 som et treårig prosjekt med kommunal støtte, utarbeidet og ledet av Heidi Merete Johansen. Målet med ordningen er å kunne tilby SFO-barn på 3. og 4 trinn en velorganisert og variert idretts- og friluftslivsaktivitet. Tilbudet er gratis og gjennomføres to faste dager i uken gjennom hele skoleåret, med varierte idretter/ aktivitetsformer tilpasset årstidene. Aktivitetene har fokus på mestringsglede, og tilpasses barnas ulike forutsetninger og nivå.

Dette er et prosjekt som nå er videreført til flere skoler i Asker, og som fra høsten 2014 vil administreres av kommunen sentralt.

Morten Håland, leder av Idretts-SFO Heggedal skole de to siste årene, har hatt en meget viktig rolle med hensyn til planlegging, gjennomføring og koordinering av aktivitetene. Han følger prosjektet videre.

Andre aktører er blant andre, elever fra Asker videregående skole, som har vært instruktører på de forskjellige arenaene. Dette er en del av deres utdanning.