Telefonnumre til de enkelte SFO-basene (betjent når SFO er åpen):

  • 1. trinn:  66 76 88 91
  • 2. trinn:  66 76 88 92
  • 3. trinn:  66 76 88 93
  • 4. trinn:  66 76 88 94

Leder: Heidi Merete Johansen, telefon 66 76 88 04
Sentralbord skole/SFO: telefon 66 76 88 00
E-post: heidi.merete.johansen@asker.kommune.no

Heggedal SFO har som mål å tilby spennende og varierte aktiviteter, uten å ha foreldrebetaling. Dette klarer vi ved å samarbeide med lokale lag, foreninger og ulike videregående skoler. Blant annet er elever fra Asker videregående skole instruktører på de forskjellige arenaene som en del av deres utdanning.

Vi er opptatt av å gjøre barna på SFO kjent med sitt eget nærmiljø både gjennom å benytte seg av tilbud som finnes og av naturen rundt skolen.

Heggedal SFO har tilbud om ferieåpning. Info om påmelding kommer i It’s learning.

Les mer om SFO i Asker-skolen.