Hofstad skole
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Hofstad skole er et møtested for læring. Våre elever er aktive, søker kunnskap og trenger utfordringer.

Hofstad skole er en barneskole med 430 elever fra 1. til 7. trinn. Skolen ligger i rolige omgivelser mellom Høn og Vakås stasjon i Asker, med kort gangavstand til Hvalstrand bad. Skolen ble bygget i 1962, og det har vært flere utbygginger siden den gang. Les mer om skolens historie.

I opplæringen arbeider skolen systemisk med tilpasset opplæring. Veiledet lesing/undervisning, elevsamtaler og portefølje er sentrale fokusområder. I tillegg har vi mye fokus på generell trivsel og arbeider forebyggende med vekt på sosial kompetanse.

På Hofstad arbeider vi for å skape en læringskultur hvor elevene ser på evner som foranderlige gjennom innsats, og hvor elevene vet at læring også handler om å tore å ta feil; en kultur hvor elevene benytter effektive læringsstrategier og aktivt søker råd og veiledning. Vurdering som fremmer læring er sentralt i den daglige veiledningen.

Kontakt

Telefon

66 77 54 20

E-post

hofstad.skole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Hofstadgata 14
1384 Asker

Øvrig kontaktinformasjon

Lærere

Hvert trinn har sine kontaktlærere som kan nås via itslearning. Her finner du også arbeidsplaner og informasjon knyttet til trinnene.

SFO-basene

Base 1: 66 77 54 29/951 97 229
Base 2: 66 77 54 28/951 94 683
Base 3: 66 77 54 49/951 95 943