På Hofstad skole er 6.trinns-elevene faddere for  en gruppe 1.trinns-elever. Gruppen er sammensatt slik at to 6.klasseelever er personlige faddere for to elever i første klasse.

6.trinn og første trinn har mange arrangementer sammen i løpet av skoleåret. Vi prøver å få til minst en gang i måneden. Dette kan være å lese bøker sammen, skrive og illustrere små bøker, dra på turer, bake, løse problemløsningsoppgaver og mye annet.

Våren i 5. klasse gjennomgår elevene som skal delta i fadderordningen et kurs og en sertifisering.

Kursingen inneholder viktige momenter fra metoden STEG for STEG og Lions Quest og har som mål at elevene skal oppfylle følgende kriterier som faddere:

  1. Eleven skal kunne komme med forslag til aktiviteter og kunne ta initiativ til lek.
  2. Eleven skal kunne vise omsorg  og være inkluderende.
  3. Eleven skal kunne problemløsningsmetoden STEG for STEG, og veilede andre etter den.
  4. Eleven må kunne beherske sinnet sitt, og kunne hjelpe andre til å gjøre det samme.
  5. Eleven må kunne sette grenser for seg selv og andre på en hyggelig måte.
  6. Eleven må kunne holde avtaler.

Sertifiseringen av elevene foregår under vårens førskoledager.