Trygghet, trivsel, respekt, omsorg og ansvar

Antimobbeplan for Hofstad skole

Våre elever skal føle trygghet i skolehverdagen og være sikre på at voksne og barn bryr seg og gjør noe når de ser eller merker at barn blir ertet, plaget eller utsatt for mobbing.

Forebyggende arbeid

 • Steg for Steg – målene brukes som grunnlag for opplæring i sosial kompetanse (alle trinn).
 • TROA-kurs; fadderkurs (5.trinn) Materiell: Steg for steg og Lions Quest.
 • Fadderordning: 1. og 6.trinn, 2. og 7.trinn. Skolering/fadderkurs for elevene på 5.trinn.
 • Elevråd
 • Handlingsplan i sosial kompetanse. En time i uka settes av til dette arbeidet på alle trinn året rundt. Målene i perioden settes på trinnenes ukeplaner.
 • Fokus på høstens foreldremøter.
 • Kartlegging av klassemiljø v. sosiogram
 • Trivselsundersøkelser blant elevene/styrt logg minst to ganger årlig.
 • Etablering av familiegrupper

Når et mobbetilfelle meldes eller oppdages:

 • Foresatte til alle involverte kontaktes umiddelbart (Klassestyrer/ledelsen). De som mobber og deres foresatte innkalles til møte på skolen samme dag (ledelsen).
 • Hensiktsmessige tiltak iverksettes umiddelbart (på skolen, i hjemmene, på skoleveien.)
 • Mobbernes foresatte pålegges tett oppfølging av sine barn.
 • Den som blir mobbet og dennes foresatte, holdes løpende orientert om utviklingen i saken (klassestyrer/ledelsen).
 • Skolens personale informeres om saken og om de tiltak som iverksettes (ledelsen).