Dette prøver vi å lære elevene

Erting

Erta, berta deg! Som oftest tøys og tull mellom barn som kjenner hverandre. Noen ler av slikt, mens andre ikke liker det. De som erter mye, er ofte de som tåler dårlig å bli ertet selv. Litt erting er det lurt å venne seg til å tåle. De som ikke tåler noen slags erting, kan risikere å bli enda mer ertet. Smil, le av det, gå og finn på noe annet. La være å erte tilbake og prøv å ikke bli sint.

Plaging

Når noen erter ofte og mye og ikke gir seg. De erter mer og mer, om og om igjen, dytter og prøver å få med andre på ertingen også. Noen dytter og er ekle, noen finner på vemmelige ting de erter med, andre ødelegger leken med vilje. De som erter og plager slik, har det ofte ikke så greit selv, men det er dårlig gjort å la det gå ut over andre. Den som blir ertet slik lenge, kan føle seg plaget. Ingen skal behøve å føle seg plaget! Det kan hjelpe å prøve å la være å bry seg om det. Prøv å ikke vise at du blir sint. Ikke ta igjen, hvis du kan la være. Det er lurt å si fra til en voksen hvis du føler deg plaget og blir lei deg, eller tenker mye på det. Noen tror at det er å sladre når de sier fra til voksne, men det er feil. Noen tror ting blir verre når de sier fra til voksne, men det er også feil.

Konflikt

Konflikter mellom barn er vanlig. Er man veldig uenig om saker og ikke får snakket ut om det, kan konflikter lett oppstå. Konflikter kan håndteres, og alle mennesker må trene på å løse konflikter i hverdagen.

Det er hovedsakelig tre måter å håndtere konflikter på:

  1. Unngå konflikten og trekke seg tilbake, evt. si fra til en voksen- det kan være lurt i noen tilfeller.
  2. Bli sint, si stygge ord, eller dytte og slå - dette er ikke lurt! Konflikten blir da bare større. Tenk igjennom og bruk problemløsningsmetoden STEG for STEG.
  3. Prøv å løse konflikten ved å snakke rolig sammen, prøve å lytte til hverandre, finne ut best mulig hva problemet er og hvordan begge parter kan finne ut hva de er enige om før man prøver å finne en måte å løse det på som begge kan gå med på . Her kan skolemegling være en god hjelp. Voksne kan også hjelpe til!

Mobbing

Når en blir plaget gjentatte ganger over tid, ofte av de samme.De som plager lenge er ofte feige og tør bare plage når de er flere sammen. Ofte er de større, sterkere ,eller fremstår som truende. Her er det bare EN ting som hjelper. FORTELL DET TIL VOKSNE!- hjemme eller på skolen.

Mobbing er ikke en konflikt, men et overgrep.

Mobbing er ikke lov! På Hofstad har vi nulltoleranse mot mobbing!