Kontakt basene

  • 1. trinn basen: 95 19 72 29. Basekoordinator: Mary Korir
  • 2 trinn basen: 95 19 46 83. Basekoordinator: Mariann Bendiksen
  • 3 trinn basen: 95 19 59 43. Basekoordinator: Mona Palmgren Erichsen
  • 4. trinn basen: 91 76 53 72. Basekoordinator: Karoline Østgaard

Vi ønsker at dere sender sms, ikke lapper i sekken.

Innhold ved Hofstad SFO

Målsettinger:

  • Alle skal ha en god og trygg SFO dag.
  • Alle elever får muligheten til å delta på meningsfulle aktiviteter i SFO-tiden.
  • Elevene får tilbud om aktiviteter i SFO-tiden uten å måtte betale ekstra for disse.
  • Dyktige assistenter og fagarbeidere får brukt sin kompetanse til glede for alle parter.

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Temabaser

Vi arbeider etter Kvalitetsplan for SFO.

Vi har ulike typer kurs/ aktiviteter som vi driver selv. Kursene er en del av det ordinære SFO-tilbudet og er derfor gratis. Vi deler oss i temabaserte baser.

Temabasene er tirsdag, onsdag og torsdag. Barna velger selv hvilken temabase de vil delta på. Barna har alltid mulighet til å velge utelek.

Les mer om kultur SFO og idretts- og friluftsliv-SFO her.

Egne halvårsplaner og annen fortløpende info finner dere på itslearning.

Mat på SFO

I stedet for at basene har sine faste spisetider har vi innført "Åpen kantine".

Se meny på itslearning.

Kontakt

Åpningstider

Alle skoledager fra 08.30-17.00
Morgen-SFO er på base 1

Besøksadresse

Hofstadgata 14

Postadresse

1384 Asker

Margrethe Hoff

SFO-leder
margrethe.hoff@asker.kommune.no
Mob: 99463621

Felles for alle SFO-er i Asker