Basene

Vi ønsker å skape trygge omgivelser for barna. Vi vil legge vekt på inkludering og å være en god venn!

Fysisk aktivitet er viktig hos oss. Vi har både gym i gymsalen og musikk og bevegelse en gang i uken. Hver Mandag i fast utetid er alle basene samlet i øvre skolegård til felles utelek.

Vi ønsker at det skal være få og gjennomførbare regler og gode rutiner på basen.

I kantinen legger vi vekt på bordskikk og høflighet. 

Alle er forskjellige, og etter hvert som den enkeltes behov kommer fram, vil vi ta hånd om det, så langt vi rekker.

Det er nødvendig at vi får beskjed om faste ordninger om hvem som skal gå når/ være med hverandre hjem/ kan bli hentet av/ på SFO-dager. Vi vil helst slippe lapper daglig om endringer, dette tar mye tid, vi har derfor bestemt at ingen SFO-barn får gå fra klassen før vi har sjekket lapper og ropt opp.

Målsettinger 

  • Alle elever får muligheten til å delta på meningsfulle  aktiviteter i SFO –tiden.
  • Elevene får tilbud om aktiviteter i SFO-tiden uten å måtte betale ekstra for disse.
  • Dyktige assistenter og fagarbeidere får brukt sin kompetanse til glede for alle parter.

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Kurs og aktiviteter på Hofstad SFO

Vi har ulike typer kurs/ aktiviteter som vi driver selv. Kursene er en del av det ordinære SFO-tilbudet og derfor gratis. Vi deler oss i temabaserte baser.

Temabasene er tirsdag, onsdag og torsdag. Barna er en uke på hver temabase.

Frilufts-SFO

Her er barna på turer i nærmiljøet, de spiser måltidet på SFO ute og lager ofte denne maten på bål. Aktiviteter som spikking, fisking av krabber, noe formingsaktiviteter, lage seljefløyte og mye god frilek.

Kultur-SFO

Her har barna lært å tove med nål og med såpe. De har fått erfaring med materialer som kullstift/pastellkritt/maling/stoff og søm, ull og toving. Barna har i samarbeid dekorert basene. De eldste barna har også sydd på symaskin. Juleverksted/påskeverksted er også en del av denne basen.

Idretts-SFO

Her er allidretten er viktig bidrag, vi har hatt mange forskjellige aktiviteter i gymsal og musikkrom som frister til allsidighet i fysisk aktivitet.

Bygg- og spillbasen

Barna har her muligheten til å spille div spill, Lego, Kapla magnetspill og mye frilek.

Alle barn har mulighet til å velge å være ute, det er alltid voksne ute.

Kantinedrift

I stedet for at basene har sine faste spisetider har vi innført "Åpen kantine". Kantinen holder åpent 1,5 time hver dag med unntak av mandag og fredag da vi har åpent 1 time. Base 1 spiser med en gang kantinen åpner. Barna på de andre basene kan selv velge når de vil spise.

Se meny på itslearning.