Respektere deg selv:

 • Kom i tide og vær vel forberedt
 • Prøv alltid å yte mest mulig
 • Nei til tobakk og rusmidler 

Respektere ditt eget og andres arbeid:

 • Ja til arbeidsro
 • Vi går i gangene
 • Nei til mobiltelefon i skoletiden. 

Respektere andre:

 • Nei til vold
 • Nei til mobbing, erting og stygge ord. 

Respektere andres ting:

 • Nei til stjeling og alle typer hærverk
 • Leker og utstyr kan tas med hjemmefra bare når det fremmer positiv sosial lek. 

Konsekvenser:

Rødt kort kan man bli delt ut hvis eleven ikke tar tilsnakk eller svarer stygt. Da vil hun/han bli plassert i tredje etasje neste kommende storefri etter at episoden har skjedd. Hjemmet vil bli kontaktet per telefon. 

Hvis man bevisst har ødelagt skolens eller andres ting blir foreldrene økonomisk ansvarlig. 

Miljøregler ved Hvalstad skole

 • Alle elever har ansvar for at det er ryddig i klasserommene og på gangen. Jevnlig inspeksjonsrunde med diplom til beste klasse. 
 • Alt søppel skal sorteres i beholdere ute og inne.  
 • Matavfall i grønn kurv med grønn nedbrytbar pose i, som byttes to ganger i uken. Kastes i egen beholder ute. 
 • Papir og papp i egen eske, tømmes i egen container ute. Melkekartonger skylles og brettes, legges i egen pose.  
 • Plastavfall presses sammen og samles i egen pose, tømmes i egen beholder ute når det er fullt. 
 • Ukesbrev og lekseplan legges ut på vår læringsportal It’s learning i stedet for at de skrives ut på papir og kopieres til elevene. 
 • Uteområder ryddes gjennom ”Ruskenaksjonen” om våren og flere ”minirusken”aksjoner.