Skolens visjon: «Lære mest mulig best mulig».

På Hvalstad skole har vi fokus på Asker kommunes tre standarder:

  • standard for trygt og godt læringsmiljø i Asker-skolen
  • standard for vurdering for læring i Asker-skolen
  • standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole

Hvordan oppnår vi så dette?

  • gjennom PALS jobber vi med OAR - Omsorg, Ansvar og Respekt
  • hele lærerpersonalet utdanner seg i VFL - Vurdering For Læring
  • realfagsatsning gjennom kommunens prosjekt og vår egen 'Hvalstad Teknolab'
  • digitaliseringssatsing for alle elever

SFO

  • SFO jobber med kvalitetsplanen, IF-SFO og snart også Kultur-SFO