Basene

Morgen-SFO er i 1. etasje på Regnbuen fra 07.30-08.30.

  • Base 1 holder til i 2. etasje inne på 1. trinn.
  • Base 2 holder til i 2. etasje inne på 2. trinn. Tlf: 66 71 21 02
  • Base 3 holder til i 1. etasje inne på Regnbuen. Tlf: 66 71 21 03
  • Base 4 holder til i 1. etasje inne på Regnbuen. Tlf: 66 71 21 04

Innhold

SFO arbeider etter Kvalitetsplan for SFO. Ut fra kvalitetsplanen lager Hvalstad SFO et eget årshjul basert på de 4 fokusområdene, som er:

  • Sunn livsstil.
  • Kultur og kreativitet.
  • Sosial kompetanse.
  • Friluftsliv og barn i bevegelse.

Les mer om SFO i Asker-skolen.

Følg oss på Hvalstad skoles Facebook-sider.

Mat på SFO

Barna på 1. til 3.trinn SFO spiser stort sett ute hver dag. 4.trinn spiser på skolekjøkkenet.
Måltidet erstatter ikke familiens middag, det er et lett måltid.
Vi serverer varm mat ca to ganger i uken og kald mat ca tre ganger i uken.

Kontakt

Åpningstider

Alle skoledager fra 07.30 til 17.00.

Telefon

48 26 47 70

Besøksadresse

Hvalstadveien 25

Postadresse

1395 Hvalstad

Åsa Kjellberg Line

SFO-leder
aline@asker.kommune.no
Mob: 48264770

Felles for alle SFO-er i Asker