Jansløkka skole
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Jansløkka skole er den eldste skolen i Asker som fortsatt er i bruk. Bygningene avspeiler skolens historie. Det eldste bygget er fra 1844, det nyeste fra 2011. Skolen ligger nær Semsvannet landskapsvernområdet og Hvalstaddalen med Asker Museum.

Kontakt

Telefon

66 98 78 50

E-post

janslokka@asker.kommune.no

Besøksadresse

Semsveien 205
1384 Asker

Øvrig kontaktinformasjon

Lærere

Hvert trinn har sine kontaktlærere som kan nås via itslearning. Her finner du også arbeidsplaner og informasjon knyttet til trinnene.