Jansløkka skole
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Jansløkka skole er den eldste skolen i Asker som fortsatt er i bruk. Bygningene avspeiler skolens historie. Det eldste bygget er fra 1844, det nyeste fra 2011. Skolen ligger nær Semsvannet landskapsvernområdet og Hvalstaddalen med Asker Museum.

Kontakt

Telefon

66 98 78 50

E-post

Janslokka.skole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Semsveien 205
1384 Asker

Bilder fra skolen

Låvebygning Jansløkka Eldre bygning Jansløkka Sykkelparkering og skolegård

Øvrig kontaktinformasjon

Lærere

Hvert trinn har sine kontaktlærere som kan nås via itslearning. Her finner du også arbeidsplaner og informasjon knyttet til trinnene.