Jansløkka skole - et enestående springbrett

Jansløkka skole er den eldste skolen i Asker som fortsatt er i bruk. Skolen ble bygd på Asker prestegårds grunn. Bygningene avspeiler skolens historie. Den eldste bygningen er bygget i sveitserstil og sto ferdig i 1844. Dette var Askers første, faste skole. Den nyeste bygningen er fra 1998.

Helt fra skolen ble bygget i 1844, har skolen vår hatt en helt spesiell plass i Asker-bygdas historie. Den ble tatt i bruk 16. januar, og var da en to-delt skole med 37 elever i småskolen, og like mange i storskolen. Barna møtte fram hver sin dag 2 ganger i uka. De store elevene fikk første dagen.