Ordensreglementet

Ordensreglementet omfatter alle elever i skolens åpningstid fra klokken 07.25 til klokken 17.00. 

Mål
Jansløkka skole skal være et trygt sted for alle. Bare når vi er trygge og trives, kan vi lære mye.  Derfor er det viktig at alle holder disse reglene. 

Regel 1

Vi skal være høflige og hyggelige mot hverandre. Slåss, snakke frekt til hverandre eller mobbe, hører ikke til på skolen. Dette gjelder også på skoleveien.

Ved brudd: Dårlig oppførsel er foresattes ansvar. Ved sterkt uakseptabel oppførsel, språkbruk eller lignende skal de foresatte informeres muntlig og/ eller skriftlig om hendelsen, helst samme dag. (§ 1-8 i kommunale forskrifter.)

Regel 2

Du skal ta godt  vare på skolen og undervisningsrommet ditt.
Du skal ta godt vare på andre elevers og skolens saker.

Ved brudd: Dersom en elev volder skade på skolens eiendom skal skaden kreves erstattet av foreldrene i medhold av skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2. (§1- 7 i kommunale forskrifter.) 

Regel 3

Røyking og bruk av rusmidler er ikke tillatt på skolen. Det er ikke tillatt å røyke eller benytte noen form for rusmidler på skolens område, verken i skoletiden eller utenom skoletiden. Det samme gjelder for leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre arrangementer skolen står ansvarlig for. (§ 1-2 i kommunale forskrifter).

Ved brudd: Foresatte kontaktes.

Regel 4

Vi bruker ikke sykkel, rulleskøyter, rullebrett , sparkesykkel eller spark i skolegården.
Unntak: I kroppsøvingstimer eller tilsvarende tid, bestemmer de voksne hva som det kan gis lov til. (§1- 3 og §1- 4 i kommunale forskrifter.)

Ved brudd: Utstyr/ gjenstand beslaglegges og utleveres foresatte.

Regel 5

Snøball kaster du på oppsatte blinker.

Ved brudd: Eleven får melding med hjem.

Regel 6

Mobiltelefoner er ikke tillatt brukt i skolens åpningstid. Dispensasjon må avtales i hvert enkelt tilfelle, etter ønske fra de foresatte.

Ved brudd: Telefonen blir beslaglagt og foresatte må hente den hos rektor.

Husregler 

Følgende husregler skal det, ved behov, øves på med elevene:

 • Hils hyggelig på dem du møter.
 • Gå rolig innendørs.
 • Gå rolig i trappa.
 • Bruk innestemme.
 • Hold orden i garderoben. 
 • Hold gjerne døra opp for hverandre. 
 • Vi spiller ball ute.

Ballregler

 • Vi spiller med stor ball på løkka.
 • Vi sparker ikke ball mot vegger.
 • Vi kan kaste med liten ball mot murveggen ved inngang B.
 • Vi overholder banefordelingen.
 • Vi kan spille "enspretten" i skolegården, så lenge ballen ikke treffer veggen.

Sykkelregler

FAU har i samråd med skolens ledelse valgt følgende aldersgrenser for bruk av sykkel / sparkesykkel til og fra skolen:

 • Det er påbudt å bruke hjelm.
 • Sparkesykkel fra og med 4. trinn
 • Sykkelprøve tas i begynnelsen av juni på 4. trinn. Elevene kan sykle etter bestått prøve. Yngre elever kan sykle, men da i følge med foresatte.
 • Sykler skal trilles i skolegården.
 • Ved brudd: Gå tilbake og trill sykkelen