Tidspunkter for skolebussen 2017/2018 til Landøya ungdomsskole

Start fra Vesthellinga klokken 08:15, med beregnet ankomsttid til Landøya klokken 08:46. Start fra IKEA Slependen 08:35 med beregnet ankomsttid til Landøya klokken 08:51. Du finner rutetabell her.

Hjemreise varierer fra dag til deg. Du finner rutetabell her.

 Les mer om skoleskyss i Asker-skolen.