Landøya skoles organisering og satsningsområder

Landøya skole har et engasjert personale som sammen arbeider for å nå målene i Kunnskapsløftet. Skolen har  i overkant av 300 elever, 32 pedagogiske ansatte i tillegg til rektor, to inspektører og to assistenter. Vi har tre sosiallærere, tre spesialpedagogiske veiledere og rådgiver, samt en dreven sekretær og dyktige renholdere.

Vi har totalt 12 klasser, 4 på på hvert trinn. Hver klasse har sitt faste klasserom, og hvert trinn oppholder seg i sin egen base.

Satsningsområder

Kafé Landøya

Skolens kantine, Kafé Landøya, drives som elevbedrift av elevene på 9.- og 10.trinn. Klassene vil i perioder på ca 4 uker ha ansvaret for innkjøp, produksjon og salg av mat samt skolens aktiviteter i storefri. I denne perioden jobber elevene med kompetansemål fra læreplanen på en praktisk måte, knyttet opp mot de overordnede temaene i ny læreplan; bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, livsmestring og folkehelse

På Landøya har vi fokus på ernæring, fordi vi vet at det bidrar til et bedre læringsmiljø, bedre konsentrasjon og bedre trivsel for elevene.

Elevene benytter kantinekort som eneste betalingsmiddel i kaféen. Kortet blir utdelt på skolen.

Elevene har ikke anledning til å forlate skolens område i skoletiden for kjøp av mat andre steder, men egen matpakke kan selvfølgelig medbringes.

logo kafe landøya

Organisering av skoledagen

MANDAG, ONSDAG, TORSDAG, FREDAG

TIRSDAG

MORGENTRENING/
STUDIEVERKSTED

8.00-8.50

MORGENTRENING/
STUDIEVERKSTED

 

UNDERVISNING

9.00-11.40

(inkl. pause)

UNDERVISNING

 

STOREFRI

11.40-12.25

STOREFRI

 

UNDERVISNING

12.25-13.25

UNDERVISNING

 

UNDERVISNING

13.30-14.30

VALGFAG

13.30-15.00

AFTERSCHOOL/

STUDIEVERKSTED
NB! Ikke fredag

14.30-16.00

KULTURSKOLEN

15.00-20.30

Valgfag

Vi tilbyr et bredt spekter av valgfag. For å støtte opp om vår visjon om innovasjon, fellesskap og læringsglede har vi valgt å ha valgfag på tvers av alle trinn. vi har derfor aldersblandet gruppene med elever fra 8. 9. og 10. trinn.

 • Produksjon av sal og scene
 • Programmering'
 • Internasjonalt samarbeid
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Teknologi i praksis
 • Design og redesign
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Innsats for andre
 • Lego league
 • Medie og informasjon