Risenga er en ungdomsskole preget av gode tradisjoner med stort engasjement for læring og for å se den enkelte elev.

På Risenga jobber vi i team og løser oppgavene sammen. Vi har gleden av et godt sammensatt personale med fin variasjon i alder, kjønn og tjenestetid på skolen. Vi opplever å ha god kommunikasjon, stor kapasitet og mye humor i personalet.

På Risenga skal elevene få utfordringer tilpasset evner og muligheter. De skal få gode opplevelser og nå mål, både faglig og sosialt.
For å få til dette jobber vi sammen med elevene etter disse verdiene:

Fellesskap
Det er rom for alle på Risenga. Vi drar i samme retning og lærer sammen

Læringsglede
Det er gøy å lære. Vi jobber for at alle opplever gleden over å lære noe nytt. Vi er nysgjerrige på det som skjer rundt oss og strekker oss etter nye metoder og ideer
Robusthet
Vi er opptatt av det hele mennesket og at ungdom lærer å takle både medgang og motgang     
Mestring
Risenga gir muligheter til å oppleve mestring i fagene, på tvers av fag og i det sosiale fellesskapet

Risenga har høsten 2018 flyttet til midlertidige lokaler på Drengsrud. Der deler vi bygg med Asker internasjonale skole. Den gamle skolen rives og ny skole bygges på samme sted. Den nye skolen skal stå ferdig høsten 2020. Elevene tar egen skolebuss til og fra Risenga – Drengsrud