To ulike profiler

Skolen har utviklet to ulike profiler med ekstra satsing på idrett/friluftsliv og media/kultur. Vi tror at elever lærer mest når de er motivert og får holde på med noe de liker, derfor har vi tilbudt disse profilene i over ti år. Vi tilbyr dette på 8. og 9. trinn der elevene er blandet fra forskjellige klasser både i profiltimer og kroppsøving. På 10. trinn har vi ikke profiltimer, men elever med samme profil har kroppsøving sammen.

På 8. trinn vil media og kulturtimene inneholde scenekurs og eventyrprosjekt med fremføring for barnehagebarn. På 9. trinn brukes media- og kulturtimene til foto- og filmkurs og arbeid med skolens nettavis.

På 8. og 9. trinn vil elever som velger idrettsprofilen, ha en ekstra økt med kroppsøving pr uke på timeplanen. Denne profilen passer for elever som er glad i fysisk aktivitet. Alle elevene våre vil få erfaring med allsidig idrettslig aktivitet, men idrettselever vil få noe større mulighet til å fordype seg i ulike idretter. Idrettsprofilen er for alle som ønsker det og altså ingen toppidrettssatsing.

Satsingsområder

Askerskolen skal i perioden 2016-2021 satse særlig på realfag, digital læring og tidlig innsats i undervisningen. Praksis i henhold til prinsipper for vurdering for læring, klasseledelse og trygt og godt læringsmiljø er forutsetninger for å lykkes i arbeidet.

På Risenga betyr dette at vi legger vekt på ekstra styrking i matematikk, vi har valgfag som er realfagrettede (forskning i praksis, teknologi i praksis og programmering) og følger kommunens program for satsingen på realfag. Les mer om dette her.

Risenga er også som de andre skolene med på kommunens satsing på digital læring, der formålet med er å utruste elevene med de ferdighetene og den kompetansen de trenger for å delta i samfunns- og yrkesliv. Alle elevene er utstyrt med hver sin Chromebook og stadig mer av læringen skjer med hjelp av digitale verktøy. Les mer om dette her.