To ulike profiler med felles mål

Elevene som skal begynne på Risenga velger mellom to profiler: Media og kultur eller Idrett og friluftsliv. Målet for begge profilene er at elevene skal lære mest mulig, at undervisningen skal passe så godt den kan for hver enkelt og at elevene våre skal få velge noe som svarer til deres interesser.

Tid lånes fra andre fag

En time pr. uke brukes til profilsatsingen på 8. trinn. På 9. trinn bruker vi tre timer og på 10. trinn bruker vi to timer pr. uke. Tiden til disse timene tas fra faget utdanningsvalg samt noe naturfag og samfunnsfag. Elevene følger allikevel læreplanen i alle fag. Målene i de fagene som gir timer, dekkes delvis i profiltimene, men i enkelte emner vil elevene måtte ta noe større ansvar for å jobbe med fagene.