Rønningen skole er blant de minste skolene i Asker kommune, med nærmere 190 elever. Vi har én elevgruppe på hvert trinn. Vi er 32 ansatte i skolen og SFO til sammen. I SFO er det cirka 80 barn.

Rønningen skole har en beliggenhet som mange legger merke til. Utsikten over Oslofjorden og hovedstaden er spektakulær. I nærområdet vårt har vi skogen, Vardåsen og Bondivann. Vi benytter oss av naturområdene som omkranser skolen i undervisningen. Dette kaller vi "uteskole", og vi har etablert en uteskolebase i Vardåsen. Vi har også en ballbinge som gir elevene gode muligheter til variert fysisk aktivitet i friminuttene.

Rønningen skoles historie

Rønningen var den første av de 3 skolene som i dag ligger på Borgen. Skolen ble startet opp i 1969, men bygningen ble ferdig et års tid senere. Rønningen var blant de første skolene som ble bygget uten tradisjonelle klasserom.
Store, åpne rom sammen med mange flere elever enn det bygningen egentlig var bygd for, var med å legge grunnen for mulighetenes pedagogikk i en såkalt åpen skole.