Satsingsområdene våre er forankret i skolens virksomhetsplan. Den er knyttet til rådmannens Handlingsprogram, kommunens felles utviklingsområder og til skolens resultatmål. Resultatmålene er blant annet hentet fra foresattes tilbakemeldinger gjennom den årlige brukerundersøkelsen

Satsingsområder skoleåret 2016-17

I år vil vi arbeide med disse områdene:

Foreldresamarbeid

 • fortsette arbeidet med målsettingen om at alle barn er representert på foreldremøter
 • aktivisere foreldre på foreldremøter
 • sende ut informasjon skriftlig i større grad

Videreføring av Kvalitetsplanen i SFO

 • Fokusområde 1: Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning (PALS)
 • Fokusområde 2: Sunn livsstil og helse
 • Fokusområde 3: Friluftsliv og barn i bevegelse (herunder IF-SFO)
 • Fokusområde 4: Kultur og kreativitet (Kultur-SFO)

Vi viser til nærmere informasjon fra SFO-leder til alle som er påmeldt SFO

Realfagssatsning i Asker kommune

 • Delta på kurs og nettverk knyttet til kommunens realfagssatsing

PALS

 • videreutvikle rutiner og systemer for å veilede elever som trenger særskilte tiltak
 • undervisning og opplæring i forventet elevatferd
 • vedlikeholde og arbeide systematisk med de positivt formulerte reglene, repetisjon og innøving av disse
 • anerkjenne og se alle elever hver dag
 • definere problematferd og håndtering med forutsigbare konsekvenser

Vurdering for læring

Arbeide videre med underveisvurderinger:

 • Vurderingsredskap i kort og mellomlangt spenn
 • Vurdering i forhold til kortsiktige og langsiktige mål