Vi vil at alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. SFO er en arena hvor barna får oppleve mestring gjennom lek og aktiviteter. Vi tror på viktigheten av at barna har en arena hvor de får muligheter og utfordringer i det sosiale samspillet med andre barn og voksne.

Som foresatt kan du forvente at vi følger opp den politisk vedtatte «Plan for Kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016».

På sidene om SFO i Asker-skolen finner du blant annet kommunes regler om innmelding og oppsigelse av SFO-plass, samt de til enhver tid gjeldende betalingssatser.

På Rønningen har vi laget et dokument som beskriver hvordan vi jobber med kvalitetsplanen.

Skriv med praktisk informasjon om Rønningen skole SFO 2016-2017

Hva vi forventer av foresatte:

  • Det forventes at du holder den inngåtte avtalen, overholder betalingsfrister og holder SFO oppdatert med riktige opplysninger.
  • Setter deg inn i informasjon og skriv som sendes ut fra SFO og gir oss tilbakemelding innen aktuelle frister.
  • At du bidrar til å gi barnet en god dag ved å har klær etter vær og annet nødvendig utstyr.
  • At du som foresatt gir oss ris og ros og konstruktive tilbakemeldinger.