For mer informasjon om innholdet i SFO og hvordan vi jobber med fokusområdene vedtatt i "Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker", se dokument Kvalitetsplan under mappen Generell informasjon i SFO-faget på itslearning (RO-SFO). Dette dokumentet er delt ut som ranselpost til 1. trinn.

Personalet

 • Anita Bakken Markussen, SFO leder
 • Rikke Berggren
 • Anne Kristin Hansen
 • Mette Borge
 • Sukhraj Bajwa
 • Thor Snersrud
 • Torill Nesset
 • Waleed Nagy
 • Mohamed Jama
 • Oksana Ronskaja
 • Anne Margrethe Solnørdal
 • Geni Hiireey (vikar)
 • Fahime Akbari (lærling)
 • Charlotte (Lotte) Himberg Sørlie (vikar)

Informasjon til og fra hjemmet

Hverdagsbeskjeder ønsker vi at dere sender per SMS til 477 03 460. Husk å skrive barnets navn og klassetrinn. Dere kan selvsagt også ringe vår mobil eller vår fasttelefon, 66 75 40 22, telefonene er betjent i SFO-tiden. SFO-leders kontor har telefonnummer 66 75 40 36. Dersom du ønsker å rette en skriftlig henvendelse (endringer i innmeldingen til SFO må være skriftlig), gjør du det på mail til SFO-leder: abakken@asker.kommune.no.

Vi føler oss heldige som treffer mange av dere foreldre i bringe- og hentesituasjoner, det er selvsagt også en gylden anledning til å utveksle noen ord. Samtidig ber vi om forståelse for at vi har mange barn og muntlige beskjeder er derfor sårbart.

Hver uke har SFO en rubrikk på ukeplanene elevene får utdelt fra kontaktlærerne. I tillegg bruker vi It’s learning aktivt gjennom mailvarsel til foreldre. Husk å aktivere mailvarselet! Disse to formidlingskanalene er dem vi bruker mest, så si fra dersom disse ikke fungerer for deg. Det er et eget fag som heter SFO på It’s learning, her finner du mye informasjon. En sjelden gang deler vi ut egne SFO-skriv per ranselpost. Felles kommunale regler og kvalitetsplan finner du på kommunens hjemmeside.

Kort om dagsrytmen i SFO

Fra åpning kl 0730 og frem til kl 0800 er barna innendørs. De som ønsker kan spise medbragt frokost, men de må da komme i så god tid at de er ferdige med å spise til kl 0800. Vi er så ute frem til skolestart. Inngangsdørene til SFO holdes låst fra vi går ut kl 0800. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Vi ber om at dette blir respektert.

Alle SFO-barna skal hver dag etter skoledagen (leksetimen når det er aktuelt) gå til en «kryssestasjon» i garderoben på SFO. Dette gjelder selv om de har redusert SFO-plass og vet at de normalt ikke har SFO enkelte ukedager. Vi gjør dette for å sikre at alle barna blir korrekt registrert inn på SFO eller sendt hjem dersom de ikke har SFO. Dette innebærer at dersom du henter barnet ditt etter skoleslutt, må du ta det med ned til SFO for å bli krysset ut. 

Etter innkryssing serveres barna et enkelt måltid før de har utelek. Menyen legges ut på It’s learning. Etter maten er barna ute frem til en fastsatt tid, de kan da velge å gå inn. Vi er ute hver eneste dag, så sørg for at barnet er utstyrt med «klær etter vær». I tillegg til de to SFO-rommene, bruker vi jevnlig både gymsalen og kunst- og håndverksrommet, hvor ulike aktiviteter skjer i ulike rom.

Når du henter barnet ditt, er det viktig at du forsikrer deg om at barnet blir krysset ut av listene våre. Vi setter stor pris på om barnet får tid til å rydde det han/hun leker med, kanskje mens du henter sekk og klær. Husk å sette skoene til barna opp i hyllen, slik at renholder får vasket hele gulvflaten.

Garderobeplasser

Alle barna har hver sin garderobeplass. Andre, tredje og fjerde trinn tar med sekker, ytterklær og sko ned fra sine skolegarderober. Første trinn har samme garderobe i skole og SFO.

Barna i 2., 3. og 4. trinn trenger to sett med innesko og to sett med skiftetøy; ett som er disponibelt og som kan være i skolegarderoben og ett som kan brukes i SFO-tiden og være i SFO-garderoben.

Vi ber også om at barna har en drikkeflaske i sekken, da er det enklere å opprettholde en god væskebalanse. De er i mye i bevegelse i SFO-tiden og trenger mye drikke.

For oss ansatte er det av stor betydning å ha en gjensidig og åpen kommunikasjon med dere foreldre. Vi tar vare på det viktigste dere har hver dag! Spør om det dere lurer på og del relevant informasjon med oss. Kom gjerne med både ris og ros, det gir oss mulighet for utvikling.

Med ønske om et godt SFO-år på vegne av personalet ved Rønningen SFO,

Anita Bakken Markussen
SFO-leder Rønningen skole