Sjøskolen

Når skolen blir for vanskelig, eller elever trenger et annerledes skoletilbud på en ny arena for en periode. Når det blir vanskelig å sitte lenge stille, eller det store miljøet blir for utfordrende.

Da har vi i Asker en liten arena i vannkanten i Vollen der elever på alle trinn i grunnskolen kan få dager med opplæring knyttet til aktivitet, natur og håndverk. Sjøskolen har flott beliggenhet sammen med Oslofjordmuseet i Vollen. Sjøskolen er en del av Den alternative skolen i Asker.

Kontakt

Telefon

900 81 906

E-post

sjoskolen@asker.kommune.no

Besøksadresse

Chr Jensens vei 10
1390 Vollen