SFO-bygningen på Solberg skole

Skolefritidsordningen (SFO) har et eget hus på skolens område.  Vi har et stort og flott uteområde som benyttes hele året. I SFO tiden er vi mye ute og barna leker på lekeplassen, i skolegården, på fotballbanen og i ballbingen. I tillegg bruker vi gymsalen og skolens spesialrom.

Kontakt oss

SFO-styrer kan treffes på e-post: Kathrine.Solstrand@asker.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på at e-posten ikke alltid er betjent og hastebeskjeder må derfor ikke sendes på denne måten.

Faste avtaler

Ved endring av faste avtaler skal beskjed sendes skriftlig til SFO. Vi vil forholde oss til de avtalene vi har med foreldre om når og hvordan barna skal hjem, inntil ny skriftlig beskjed gis.

Beskjeder

Daglige beskjed bør også sendes skriftlig, eventuelt kan vi kontaktes på telefon 66 98 78 30.  Vi gjør dog oppmerksom på at telefonen ikke alltid er betjent. Den beste tiden å ringe på er om morgenen mellom kl. 7.45 og 8.15, eller mellom 13.30 og 14.30 på ettermiddagen. Barna skal ikke bruke egne mobiltelefoner i SFO-tiden.

SFO i ferier

På skolefrie hverdager ellers er det ferieåpning, eventuelt i samarbeid med andre skoler i kommunen. Til ferieåpning kreves påmelding og egenbetaling. Informasjon og påmeldingsskjema blir sendt ut fra SFO-leder. Les mer om SFO i ferier.

Kontakt

Åpningstider

Alle skoledager fra 07.30 til 17.00

SFO er stengt i skolenes jul- og påskeferie, samt i juli måned.

Telefon

66 98 78 30

E-post

solberg.skole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Heggedalsveien 99
1385 Asker

Kathrine Solstrand

SFO-leder
Kathrine.Solstrand@asker.kommune.no

Felles for alle SFO-er i Asker

Bilder fra SFO

SFO-bygning Solberg Lekearealer Solberg