Ordens- og oppførselsreglementet skal sikre at alle vi som har vårt daglige virke på Solvang skole, enten vi er elever eller ansatte, har det godt og er trygge på skolen. Reglementet skal også sikre ro og orden i timene, slik at elevene lærer mest mulig i de årene de er her. Kort sagt: Ordens- og oppførselsreglene skal bidra til å gjøre hverdagen god og meningsfull for oss alle.

Kommunestyret vedtok ny forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker 16.06.2015. Denne er altså felles for alle skolene i kommunen. 

Solvang skole har enkelte lokale presiseringer i vårt eget ordens- og oppførselsreglement. Dette reglementet er midlertidig, og gjenstand for redigering og godkjenning av brukerrådet høsten 2015.