Torstad ungdomsskole
Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Torstad skole er en flott og nylig rehabilitert skole, og er Asker kommunes største ungdomsskole med nesten 500 elever.

Skolen er kjent for høyt faglig nivå og trygge rammer. Vi har et engasjert personale som sammen arbeider for å nå målene i Kunnskapsløftet. Skolen har 45 pedagogiske ansatte i tillegg til rektor, to inspektører og to assistenter. Vi har både sosiallærer og rådgiver, samt en dreven sekretær og dyktige renholdere.

Vi har 18 klasser, 6 på på hvert trinn. Hver klasse har sitt faste klasserom, og hvert trinn oppholder seg i sin egen base, 8. trinnet i 1. etasje, 9. trinnet i 2. etasje og 10. trinnet i 3. etasje.

Kontakt

Telefon

66 75 52 00

Faks

66 75 52 01

E-post

Torstad.ungdomsskole@asker.kommune.no

Besøksadresse

Torstadbakken 49
1395 Hvalstad

Øvrig kontaktinformasjon

Lærere

Hvert trinn har sine kontaktlærere som kan nås via Vigilo. Her finner du også arbeidsplaner og informasjon knyttet til trinnene.