På Vardåsen skole har vi et aktivt FAU og brukerråd. Foreldrene gjennomfører også mye komitearbeide.

FAU

FAU har ansvaret for mange arrangementer som komiteer bestående av foreldre gjennomfører. FAU samarbeider med skolens ledelse for at elevene skal ha et godt skolemiljø.

Ønsker du å oppnå kontakt med FAU? Du når oss på fauvard@gmail.com

Brukerråd

Brukerrådet er med og styrer hva. Brukerrådslederen når du på live.bonnevie@gmail.com

Mer om foreldre- og elevmedvirkning