Læreplanen "Kunnskapsløftet" definerer kompetansemål for fagene etter 2. (kun noen fag), 4. og 7. trinn. Fullstendig oversikt over kompetansemålene finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Vardåsen skoles fagplaner er delt i tre:

  • Fokusområder i basisfag
  • Årsplaner
  • Utviklingssamtaleskjemaer

Fokusområder

For å nå kompetansemålene i 'Kunnskapsløftet' har skolen i  satt opp noen kriterier for hvert trinn som det legges vekt på å vurdere i hvilken grad eleven når de faglige målene i basisfagene. Lærerne angir her også hva det er viktig for eleven å arbeide videre med for å få til en god faglig utvikling.

Årsplaner

For å vise hvilke emner vi skal bruke for å nå kompetansemålene i 'Kunnskapsløftet' har vi årsplaner på hvert trinn. Lærerne går gjennom årsplanene ved skolestart hvert år.

Utviklingssamtaleskjemaer

For å sikre at også andre mål fra 'Kunnskapsløftet' blir oppfylt har vil laget utviklingssamtaleskjemaer som dekker gjenstående områder.

Avtaleskjema etter utviklingssamtale

På utviklingssamtalene gjøres det avtaler for videre arbeid, både for lærer, elev og foreldre. Avtaleskjema for hva man i samråd kommer frem til at er viktigst å jobbe videre med.

Våre lokale fagplaner finner du her.