I hovedbygningen har 1. 2. 3. 6. og 7. trinn sine undervisningsrom. 4. og 5. trinn er i paviljonger.

Her finnes store og varierte utearealer med skog, bekk, lekeplasser, flere ballbaner og ballbinge - godt tilrettelagt for å stimulere til fysisk aktivitet.

Dette er vi stolte av:

  • Elevenes trivsel står i fokus. Personalet er opptatt av positive tilbakemeldinger og å se hver enkelt elev.
  • Skolen har et aktivt elevråd som er opptatt av at alle elever skal trives.
  • Elevene er høflige, hyggelige og initiativrike, og skolens faglige resultater er gode.
  • Fadderordningen fungerer bra, og de eldre elevene bidrar til at de yngre føler seg trygge.
  • Foreldrene er positive og viktige samarbeidspartnere både i den praktiske hverdagen, på dugnader og i råd og utvalg.
  • Personalet er en godt sammensveiset gjeng, og vi er opptatt av elevenes læring, god undervisning - samtidig som vi arbeider med at gruppene og trinnene skal fungere godt i en sosial sammenheng.
  • Alle trinn har forestilling hvert år der elevenes talenter hentes fram og får sjansen til å videreutvikles.